Irkom Uljani razređivač

ULJANI RAZREĐIVAČ

LIMENO PAKOVANJE

ULJANI RAZREĐIVAČ
LIMENO PAKOVANJE

Irkom uljani razređivač je bezbojna smeša organskih rastvarača. Koristi se za razređivanje boja i lakova na uljanoj bazi, za odmašćivanje površina pre farbanja kao i za pranje alata i ruku nakon farbanja.
Prilikom razređivanja uljanih boja razređivač direktno sipati u posudu sa bojom, u naznačenom procentu na ambalaži svake uljane boje, i mešati do potpune homogenizacije sa bojom.

Prilikom pranja alata Uljani razređivač sipati u posebnu posudu i u nju potopiti zaprljani alat.

Prilikom čišćenja mrlja nastalih kapanjem uljanih boja, na pamučnu krpicu naneti Irkom uljani razređivač i trljanjem ukloniti tragove iskapane boje.

Rok upotrebe: 48 meseci
Veličine pakovanja: 0,5l; 0,9l; 1l (metalna ambalaža); 5l, 10l

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja