Irkom Uljana osnovna boja za drvo

ULJANA BOJA

TEMELJNA BOJA ZA DRVO

ULJANA BOJA

TEMELJNA BOJA ZA DRVO

ULJANA BOJA za drvo je izrađena od alkidnih smola, pigmenata, punila, aditiva uz dodatak rastvarača. Koristi se kao podloga (osnovna boja) na drvetu pre završinih premaza. Ima funkciju da popuni pore i neravnine na drvetu, omogući lako brušenje drveta i prijanjanje završnih premaza na uljanoj bazi. Dostupna je u beloj boji.

Boju dobro promešati pre upotrebe, podlogu očistiti, a neravnine popuniti kitom i blago ošmirglati pre nanošenja boje.  Razređuje se Irkom uljanim razređivačem 5%. Boja se nanosi u dva premaza, valjkom, a vreme sušenja između dva sloja je od 12-24h. Kao završni premaz koristi se Sintex univerzalni emajl, dok nije preporučljivo kao završni premaz koristiti emajle na nitro bazi.

Temperatura primene: +10°C do +30°C. Ne sme se
upotrebljavati pri r.v.v. većoj od 80%, kao i po jakom suncu,
vetru, magli i kiši.
Potrošnja: 150 g/m²
Rok upotrebe: 36 meseci
Skladištenje: +5°C do +30°C. Čuvati od vlage.

  • Zavisno od temperature suši se na prašinu za 1,5-2h, a potpuno za 24h
  • Koristi se kao pretpremaz za završne sintetičke emajle
  • Veličine pakovanja: 0.75l, 20kg

 

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja