Irkom Nitro razređivač

NITRO RAZREĐIVAČ

PLASTIČNO PAKOVANJE

NITRO RAZREĐIVAČ
PLASTIČNO PAKOVANJE

Nitro razređivač je bezbojna smeša organskih rastvarača. Koristi se za pripremu i odmašćivanje metalnih površina, razređivanje nitro boja, lakova i nitro temeljnih boja, kao i za pranje alata.
Prilikom razređivanja nitro boja razređivač direktno sipati u posudu sa bojom, u naznačenom procentu na ambalaži svake nitro boje, i mešati do potpune homogenizacije sa nitro bojom.

Prilikom pranja alata Nitro razređivač sipati u posebnu posudu i u nju potopiti zaprljani alat.

Prilikom čišćenja mrlja nastalih kapanjem nitro boja, na pamučnu krpicu naneti Irkom nitro razređivač i trljanjem ukloniti tragove iskapane boje.

Rok upotrebe: Neograničen u originalnoj ambalaži
Veličine pakovanja: 0,4l; 0,75l; 4,8l

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja

Srodni proizvodi