Irkom Nitro razređivač za pranje i odmašćivanje

NITRO RAZREĐIVAČ

ZA PRANJE I ODMAŠĆIVANJE

NITRO RAZREĐIVAČ
ZA PRANJE I ODMAŠĆIVANJE

Nitro razređivač za pranje i razređivanje je bezbojna smeša organskih rastvarača. Koristi se za pranje alata i ruku kao i za odmašćivanje površina pre farbanja.
Prilikom pranja alata Nitro razređivač za pranje i razređivanje sipati u posebnu posudu i u nju potopiti zaprljani alat.

Prilikom čišćenja mrlja nastalih kapanjem nitro boja, na pamučnu krpicu naneti Irkom nitro razređivač i trljanjem ukloniti tragove iskapane boje.

Ukoliko proizvod koristite za odmašćivanje, na pamučnu krpu sipajte razređivač i brisanjem uklonite tragove masnoće i prljavštine.

Rok upotrebe: 48 meseci
Veličine pakovanja: 0,8l; 1l (metalna ambalaža); 5l, 10l

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja