Irkom Nitro razređivač

NITRO RAZREĐIVAČ

LIMENO PAKOVANJE

NITRO RAZREĐIVAČ
LIMENO PAKOVANJE

Nitro razređivač je bezbojna smeša organskih rastvarača. Koristi se za pripremu i odmašćivanje metalnih površina, razređivanje nitro boja, lakova i nitro temeljnih boja, kao i za pranje alata.  

Prilikom razređivanja nitro boja razređivač direktno sipati u posudu sa bojom, u naznačenom procentu na ambalaži svake nitro boje, i mešati do potpune homogenizacije sa nitro bojom.

Prilikom pranja alata Nitro razređivač sipati u posebnu posudu i u nju potopiti zaprljani alat.

Prilikom čišćenja mrlja nastalih kapanjem nitro boja, na pamučnu krpicu naneti Irkom nitro razređivač i trljanjem ukloniti tragove iskapane boje.

Rok upotrebe: 48 meseci
Veličine pakovanja: 0,9l; 1l (metalna ambalaža); 5l; 10l

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja