Irkom IRKOFAS - visokopokrivna fasadna boja

IRKOFAS

VISOKOPOKRIVNA FASADNA BOJA

IRKOFAS

VISOKOPOKRIVNA FASADNA BOJA

Irkofas je izrađen na bazi akrilnih smola, visokokvalitetnih pigmenata i punila. U pitanju je akrilna farba u beloj boji koja se koristi za bojenje novih i obnovu starih fasada, zidnih površina u enterijeru i drugih površina u građevinarstvu. Izuzetan je za prekrivanje fleka na zidovima nastalih od vlage, upornih  žutih mrlja na dimnjacima koje boje za zidove ne mogu prekriti i sve druge vrste fleka. Preko nanetog sloja  Irkofasa, može se naneti boja za zidove na bazi disperzije i poludisperzije. Irkofas je moguće tonirati Sintex uljanim emajlom dodavanjem izabrane nijanse emajla u Irkofas do 20%.

Sa tretirane površine pre upotrebe Irkofasa potrebno je odstraniti slabo vezane delove starih premaza, masne mrlje i prašinu, podloga mora biti čista, suva i mehanički čvrsta. Boja se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Razređuje se Irkom uljanim razređivačem, za prvi sloj do 10-15% a za drugi sloj do 5-10%. Ukoliko se koristi kao sredstvo za prekrivanje fleka razrediti do 5%.

Rok upotrebe: 36 meseci od datuma proizvodnje
Pokrivnost: Pakovanje od 1kg oko 6  u jednom sloju
Veličine pakovanja: od 1kg i 25kg

Sušenje između slojeva traje 24 časa.
Ne zahteva specijalne uslove skladištenja

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja