Irkom F1 Poliester set za efikasne popravke

F1 POLIESTER SET

SET ZA EFIKASNE POPRAVKE

F1 POLIESTER SET
SET ZA EFIKASNE POPRAVKE

F1 poliesterski set je dvokomponentni set koji se koristi za sitne popravke u domaćinstvu (zaštita betonskog krova, terase, bazena, spremnika) ili za oštećenu karoseriju automobila, kao i poliesterskog čamca, na raznim drugim valovitim i ravnim pločama, betonskim i limenim delovima.

Za uspešnu popravku treba dobro pripremiti podlogu. Betonska podloga treba da je čista, suva i kompaktna (bez grudvica maltera, betona i slično). Limena podloga na karoseriji automobila treba biti odmašćena, izbrušena sa odstranjenim ostacima pređašnjeg laka i korozije. Poliesterska podloga takođe treba da bude odmašćena, a kada su oštećenja veća potrebno ih je isecanjem otkloniti.

Kod krpljenja rupe, umesto kalupa, upotrebiće se aluminijumska ili celofanska folija, koja će sa unutrašnje strane biti pričvršćena samolepljivom trakom. Po otvrđivanju smole folija se lako skida.

Rupe u betonu mogu se izravnati i ispuniti poliestreskim kitom, a on će biti napravljen od smole, očvršćivača, ubrzivača i kvarcnog peska kao punila.

Za rad je potrebna farbarska četka i metalni valjak. Pribor i ruke na kraju očistiti rastvaračem (acetonom). Stakleni mat iseći prema veličini površine za popravku, a staviti onoliko slojeva kolika se debljina želi postići. Pre početka rada treba sve pripremiti kako bi se popravka obavila za 15 minuta koliko je i smoli potrebno da otvrdne. Kod popravke vertikalnih površina treba raditi vešto zbog močućnosti curenja smole niz zidove. Kada je sve spremno postupak se izvodi na sledeći način:

Na oštećenu i obrušenu površinu naneti četkom smolu u koju je umešan otvrđivač u datom odnosu. Potom staviti isečeni stakleni mat, najpre jedan sloj. Preko staklenog mata preliti smolu i četkom dobro i ravnomerno natopiti, te metalnim valjkom isterati mehuriće vazduha napolje. Isti postupak ponoviti kod izrade svakog sloja.

Nakon sat vremena, pošto je smola otvrdla, mogu se po potrebi, popraviti neravnine brusnim papirom, kitovati ili lakirati.

Odnosi za otvrdnjavanje poliesterske smole su 40:1, odnosno na 100 delova smole koja je već pripremljena sa stirolom i ubrzivačem dodati oko 2,5 dela komponente B, što zavisi od spoljne temperature i od brzine otvrdnjavanja koja vam je potrebna za rad. Komponenta B u set paketu predviđena je za pripremu celokupne količine smole odjednom. 

Ukoliko se primeni najpre polovina od ukupne količine smole i količina komponente B će se smanjiti za pola i tako redom. Najpovoljnija temperatura za izvođenje radova je 20 stepeni Celzijusa. Što je temperatura viša smola će pre otvrdnuti i obrnuto kada je temperatura niža.

Rok trajanja: 6 meseci

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja

Srodni proizvodi