Irkom Alu Bronza - aluminijumska tinktura

ALU BRONZA

ALUMINIJUMSKA TINKTURA

ALU BRONZA
ALUMINIJUMSKA TINKTURA

Alu Bronza je aluminijumska tinkura koja izdržava visoke temperature.

Pre otvaranja bočicu dobro promućkati, zatim je na metalnu površinu nanositi četkom. Nanošenje ne obavljati blizu otvorenog plamena jer su pare zapaljive.

 

Pakovanje 100ml

U slučaju trovanja simptomi su: mučnina, nagon za povraćanje i vrtoglavica. Trovanu osobu izneti na svež vazduh i zatražiti lekarsku pomoć. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru i pri transportu, materijalima koji upijaju (pesak, zemlja) sprečiti rasturanje bronze. Pri tome koristiti odgovarajuću zaštitnu odeću otpornu na toluen i zaštitnu masku sa filterom tipa A. Praznu ambalažu baciti na smetlište. Čuvati u hladnoj prostoriji u dobro zatvorenoj ambalaži, odvojeno od životnih namirnica, izvan domašaja dece.

 

 

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja