Irkom Radijator lak - uljana boja za radijatore

RADIJATOR LAK

ULJANA BOJA ZA RADIJATORE

RADIJATOR LAK

ULJANA BOJA ZA RADIJATORE


RADIJATOR LAK se koristi za dekorativnu zaštitu radijatora i sličnih metalnih površina. Izrađen je na bazi alkidnih smola, organskih i neorganskih pigmenata, rastvarača i aditiva za otpornost na temperaturu.

Metalna površina mora biti suva i čista, bez rđe i masnoća. Radijator lak nanositi preko osušenog sloja Irkom Temeljne boje za metal. Boja se nanosi četkom, valjkom ili pištoljem za farbanje u jednom ili dva sloja. Drugi sloj nanositi posle sušenja od 24h. Do željenog viskoziteta razređuje se Irkom uljanim razređivačem po potrebi.

Rok upotrebe: 36 meseci od datuma proizvodnje
Pokrivnost: 0,75l pokriva 6  u jednom sloju
Veličine pakovanja: od 0,75l, 20kg
Vreme sušenja: na dodir 30 minuta, sledeći sloj moguće nanositi mokro na mokro nakon 4h

Film doostiže potpunu tvrdoću za 72h
Zavisno od temperature sredine suši na prašinu za 4h
Ne zahteva specijalne uslove skladištenja

i

Tehnički listovi

p

Upozorenja