Ukažite nam poverenje

ISO

Irkom kvalitet

PREMAZ ZA ZAŠTITU I ULEPŠAVANJE DRVETA

Premaz za zastitu i ulepsavanje drveta nitro lak bezbojni
 • chevron_rightOpis

  Nitro lak je izrađen na bazi nitroceluloze, kvalitetnih sintetičkih smola, dodataka za upijanje UV zraka iz sunčevog spektra.

 • chevron_rightPrimena

  Upotrebljava se za zaštitu i ulepšavanje drveta. Premazana površina je zaštićena duže vreme od klimatskih i drugih faktora. Pogodan je i za zaštitu drvenih ograda, vikendica, oplata, nastrešnica i sličnih drvenih podloga. Rarnije zaštićeno drvo nekim od premaza za impregnaciju mora se dobro očistiti i prašina odstraniti.

 • chevron_rightNačin primene

  Novo, sveže pripremljeno drvo pregledati i očistiti. Sve nijanse se mogu međusobno mešati, kao i sa bezbojnim Nitro lakom u željenoj kombinaciji. Pre upotrebe Nitro laka izvršiti odgovarajuće mešanje. Nitro lak se nanosi četkom. Ako se rad izvodi u zatvorenoj prostoriji potrebno je dobro provetravanje. Za kvalitetnu zaštitu preporučuje se da se zadnji sloj napravi u kombinaciji izabranog Nitro laka u nekoj od nijansi sa bezbojnim Nitro lakom u odnosu 3:7.

  Nitro lak se suši za 20-40 minuta u zavisnosti od tipa podloge i klimatskih uslova. Drugi sloj se nanosi 60 minuta nakon nanošenja prvog sloja.

  Lagerovati nitro lakove pod normalnim uslovima i u odgovarajućoj ambalaži, daleko od životnih namirnica i direktnog uticaja sunca i izvora toplote.

 • chevron_rightNapomena

  Toksično po reprodukciju Kat.3.

  Lako zapaljivo R11.

  Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju udisanjem, preko kože i gutanjem R48/20/21/22.

  Moguć rizik od štetnog delovanja na plod R63.

  Iritativno za oči, respiratorne organe i kožu R36/37/38.

  Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta R65.

  Čuvati van domašaja dece S2.

  Čuvati dalje od izvora paljenja – zabranjeno pušenje S16.

  Nositi odgovarajužu zaštitnu odeću i rukavice S36/37.

  Ako se proguta, ne izazivati povraćanje i odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati ambalažu S62.